Gazeteler [ www.gazeteler.co.uk ] Gazeteler
"Gazetecilik nedir? Gazeteci kimdir?" başlıklı yazımız...
Gazeteler » Genel Bilgiler » Gazetecilik nedir? Gazeteci kimdir?

Gazetecilik nedir? Gazeteci kimdir?

Gazetecilik bir faaliyettir ve profesyonel olarak yapılınca da bir meslektir. Bunu icra eden kişilere gazeteci denir.

Belirli bir hedef kitleye belirli olayların ve bilgilerinin iletilmesini herhangi bir medya aracılığıyla sağlayan kişilere gazeteci denir, bunu mesleki anlamda basın yayın kuruluşları aracılığıyla yapanlar gazetecilik mesleğini icra ederler.

Bir olayın haber haline getirilip kitlelere iletilmesidir gazetecilik ve olayın içeriğini iletirken haberi alan hedef toplumun konuyu anlaması için belirli temel sorulara ( 5N1K = “ne? ne zaman? nerede? nasıl? neden? kim?" ) haberi ile cevap getiren kişidir. Bunu yaparken gazetecilik ilkelerini de göz önünde tutmak gerekir.

Gazetecilik farklı medyalar üzerinden yapılabilir: yazılı, sesli ve görüntülü herhangi bir yayın aracı gazetecilik için uygun bir iletim aracıdır. Geçen yüzyıl içinde gazetecilik bunlar için yazılı basın yani gazeteler, sesli basın yani radyolar ve görüntülü basın yani televizyonları kullanırken, günümüzde İnternet'in gelişmesiyle bu ayrımın yanında her birini bir arada barındıran İnternet'i de kullanmaya başlamıştır.

Gazetecilik mesleki yani profesyonelce veya amatör şekilde yapılabilir. Mesleki anlamda gazetecilik bir medya kuruluşu aracılığıyla bu medya kuruluşuna maaşla bağlı veya bağımsız ve haber başına çalışan gazeteciler tarafından yapılır. İnternet sayesinde bireysel olarak herhangi bir basın yayın kuruluşuna ihtiyaç duymadan kendi kendine veya bir grup halinde gazetecilik yapma olanakları da ortaya çıkmıştır. İnternet üzerinde birçok kişi bireysel olarak internet siteleri veya bloglar kurarak özgürce ve bağımsızca gazetecilik yapmaya başlamıştır. Ancak bireysel gazetecilerin ulaşabildikleri kitleler medya kuruluşlarına göre halen çok kısıtlıdır.

Medya kuruluşlarında gazetecilik yapmak için ise profesyonellik gerekir. Bunu edinmenin yolu da eğitimdir. Türkiye'de gazetecilik eğitimini üniversitelerde alabilirsiniz, bu eğitimler üniversitelerin ilgili fakültelerinin “Basın Yayın”, “Gazetecilik” bölümlerinde verilmektedir, bu bölümler sözel bölümlerdir.

Eğitim yerine bireysel gazetecilik ve tecrübe ile kendinizi ispat ederek de bu mesleğe girmek teknik olarak mümkündür ancak bu yolu kat etmek çok daha meşakkatli olacaktır.